zakupów w sklepie internetowym pik-pik-pl

pik-pik.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Milomi sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 4a, KRS 0000630670, NIP 5842751933, REGON 365076664, tel 510 168 514, e-mail: pikpikdesign@gmail.com

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy pik-pik.pl, nazwany dalej „Sklepem” prowadzi sprzedaż detaliczną oferowanych produktów za pośrednictwem internetu na podstawie niniejszego Regulaminu zwanego dalej „Regulamin”.

2. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w Sklepie.

3. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie  jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

4. Ceny podane w Sklepie i cenniku usług są cenami brutto. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura firmy zwolnionej z vat.

5. pik-pik.pl jest Sklepem internetowym,  za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać gotowe gadżety hobbystyczne, oraz usługi z nimi związane polegające na możliwości personalizacji gadżetów, dzięki usłudze wykonywania indywidualnych projektów graficznych, nadruków, cięcia i grawerowania w przypadku identyfikatorów dla zwierząt. Zamówienia powinny być składane za pośrednictwem Sklepu, w przypadku personalizacji produktu, możliwe jest również złożenie zamówienia drogą e-mailową.

§2 Zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem.

2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór produktu, wybór liczby egzemplarzy, koloru lub personalizacji produktu jeżeli posiada taką opcję. Następnie po kliknięcie znaku „kupuję”, klient jest przenoszony  na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

3. Niektóre produkty sprzedawane w Sklepie zostały objęte możliwością  personalizacji, czyli przystosowanie do indywidualnych potrzeb klienta według podanych na stronie cenników. np. identyfikatory dla zwierząt lub niektóre wzory graficzne. W tym celu klient jest proszony o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów dotyczących zmian w projekcie.

 

4. Wykupienie usługi personalizacji nie jest równoznaczne z wykupieniem praw do grafiki.

Grafiki będące w sklepie nie podlegają wykupowi i są chronione  prawami autorskimi na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Prawa autorskie do tych grafik oraz ich elementów przysługują Hannie Rączkowskiej. Kopiowanie grafik, ich zmiany, rozpowszechnianie, udostępnianie, wykorzystywanie i publikacja – w jakiejkolwiek formie, (również elektronicznej), tak w całości jak w części, tak do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora jest zabronione i będzie karane z całą surowością prawa.

5. Szczegółowy opis zamówień w Sklepie został  określony w zakładce „jak kupować”

6. Po złożeniu zamówienia, zamawiający otrzyma mail  (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)  potwierdzający przyjęcie zamówienia.
Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia wysłania zamówienia przez Sklep.

§3 Płatności, wysyłka, odbiór towaru, czas realizacji zamówienia

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności wymienione na stronie sklepu

• Przelew. Po dokonaniu przelewu sklep przechodzi do realizacji zamówienia, które zostaje wysłane po zaksięgowaniu wpłaty w terminie określonym w sklepie, lub późniejszym, ustalanym wcześniej, indywidualnie w przypadku personalizacji.

2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

3. Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie zostaje dostarczone na adres wskazany przez klienta za odpowiednią opłatą i opcjami wskazanymi w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia, oraz stan magazynowy dla każdego produktu został określony przy każdym produkcie. W wypadku personalizacji, czas zamówienia ulega przedłużeniu. W tym celu ustala się go indywidualnie.

5. Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez klienta cennika dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia przez klienta.

6. Odbiór zamówienia może być dokonany również osobiście w siedzibie pik-pik.pl, po przedpłacie za towar na podane konto. Odbiór osobisty nie podlega dodatkowym opłatom.

7. Czas realizacji został indywidualnie określony na stronie każdego produktu w sklepie. W przypadku personalizacji czas realizacji może się wydłużyć i jest ustalany indywidualnie

 

8. Przez dni robocze rozumie się wszystkie dni z wyjątkiem sobót i niedziel, oraz dni świątecznych regulowanych ustawowo.

§4 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu mailowo lub telefonicznie opisując reklamowany towar wraz z opisem niezgodności podając numer telefonu kontaktowego.

2. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

§5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie m.in.:

• świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

• świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą – dotyczy to w szczególności produktów objętych personalizacją np. identyfikatory dla zwierząt lub wszelkie zmiany graficzne produktu np. zmiana napisu, tła kompozycji itp.

5.Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Sprzedawca dołoży starań, aby fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości i realnie oddawały stan faktyczny towaru.

§6 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§7  Własność Intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§8  Wejście w życie i zmiany regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

§9 Postanowienia końcowe

1 Integralną i nadrzędną częścią niniejszego regulaminu w roli znoszącej zapisy regulaminu jest Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dostępny na stronie www.uokik.gov.pl). Jeżeli jakikolwiek zapis niniejszego regulaminu znajduje się w w.w. Rejestrze, traci swoją moc.